Substantieel bewijs voor beïnvloeding wetenschap door farmaceutische industrie

In een recent door The BMJ (voormalig British Medical Journal) gepubliceerd onderzoek wordt een directe relatie aangetoond tussen sponsoring of financiering van wetenschappelijke studie en de uitkomst ervan. Financiële banden, van reiskosten, honoraria, betaling voor advieswerk tot aandelenbezit, resulteert volgens de onderzoekers tot de aantoonbare ‘neiging’ om het ‘wetenschappelijke’ resultaat van de door de financier op de markt gebrachte medicijnen positief te beïnvloeden.

In 58% van alle onderzochte studies had de hoofdonderzoeker ten minste in zekere mate een financiële band met het bedrijf waarvan het geneesmiddel werd getest.

Lees het hele artikel.