We weten steeds meer van het lichaam en de geest, maar…..?

Het blijft interessant dat hoe meer we weten van de mens, lichaam en geest, hoe meer we in staat zijn de mens achteruit te brengen, lichamelijk maar zeker ook geestelijk. Wellicht is de 'geesteswetenschap' toch niet zo wetenschappelijk, want:

Ieder jaar meer mensen met psychische kwaal.

Het aantal mensen met een psychische aandoening groeit ieder jaar met bijna 200.000 personen.

Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen voor het eerst bijvoorbeeld een angststoornis of stemmingsstoornis. Risicogroepen zijn jongeren, lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.

Dat staat in de eerste resultaten van de studie 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (Nemesis-2) van het Trimbos Instituut. De resultaten zijn donderdag naar buiten gebracht.

Angststoornis en stemmingsstoornis kwamen het vaakst voor. Van de afzonderlijke aandoeningen waren dat depressie, specifieke fobie, alcoholmisbruik, gegeneraliseerde angststoornis en paniekstoornis.

Bron.