De kosten van de zorg zijn sinds 1972 met maar liefst 1250 procent gestegen.

Afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp) valt de stijging relatief mee: slechts 6,1 procentpunt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 1972 kostte de totale zorg Nederland ongeveer 6,5 miljard euro. Een schijntje in vergelijking met de zorgkosten anno 2010.

Dat jaar werd er liefst 87,1 miljard euro uitgegeven aan de zorg in ziekenhuizen, bij huisartsen en in andere zorginstellingen. Een stijging dus van 1250 procent.

Ook de kosten per hoofd van de bevolking stegen, namelijk met 983 procent. In 1972 werd er namelijk per inwoner van Nederland 484 euro aan zorg uitgegeven, een bedrag dat steeg naar 5243 euro in 2010.

BBP

De stijging van de zorgkosten ten opzichte van het bbp (alles wat Nederlanders samen in totaal verdienen) was een stuk minder schrikbarend. Het aandeel van de zorgkosten afgezet tegen de omvang van de eigen economie steeg namelijk met 6,1 procentpunt ten opzichte van 1972.

Dat wil zeggen dat waar in 1972 de zorgkosten ongeveer 8,7 procent van het bbp uitmaakten, die in 2010 14,8 procent waren. Uiteraard steeg juist dit percentage in economisch mindere tijden. Immers, de kosten van de zorg gingen elk jaar omhoog, maar het bbp niet.

Lees het hele artikel.