Pesticiden worden opgeslagen in het vetweefsel

FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

Pesticiden hopen zich op in een lichaam met een hoog lichaamsvetgehalte. Dit werd geconcludeerd door wetenschappers van de Far Eastern Federal University (FEFU) die jarenlang zeevogels en zeezoogdieren in de Zee van Ochotsk en de Beringzee hebben bestudeerd. De studiecyclus wordt gesubsidieerd door de Russische Science Foundation (No. 14-50-00034).

In een wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in het bekende blad Marine Pollution Bulletin, presenteerde een groep auteurs (waaronder Vasiliy Tsygankov, hoofd van het Laboratory of Environmental Biotechnology en hoogleraar aan de School of Biomedicine van de FEFU; Olga Lukyanova, Hoofd Research van het Pacific Research Fisheries Center (TINRO-Center) en professor aan de School of Natural Sciences van de FEFU; en Margarita Boyarova, hoogleraar aan de School of Biomedicine van de FEFU) de uitkomsten van een studie over het opeenhopingseffect van organochloorpesticiden (OCP’s) in de lichamen van zeevogels en zeezoogdieren in het noordwestelijke gedeelte van de Stille Oceaan.

OCP’s zijn synthetische bestrijdingsmiddelen afgeleid uit chloorkoolstof. Ze worden uitgebreid ingezet in de chemische industrie en de landbouw. OCP’s zijn zeer giftig, hebben een lange desintegratieperiode, en kunnen zich ophopen in het vetweefsel en de interne organen van levende wezens. Veel van deze substanties, zoals DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) en zijn metabolieten vallen onder de door de Stockholm Conventie ontwikkelde “Dirty Dozen”.

Hoewel pesticiden ingezet worden om bepaalde schadelijke organismen te vernietigen, hebben ze vaak ook een zeer schadelijk effect op niet-doelsoorten.

De wetenschappers concludeerden dat hoe hoger de plaats is van een organisme in de voedselketen, hoe meer gifstoffen in zijn lichaam kunnen ophopen. De studie wijst er ook op dat langlevende soorten in hun organen meer pesticiden ophopen dan de soorten met een kortere levenscyclus. Bijvoorbeeld: in kleine vissen bevinden zich weinig pesticiden, maar in zeevogels, zoogdieren en carnivoren die zulke kleine vissen eten, is de concentratie van OCP’s veel hoger.

Onderwerp van de studie was het verzamelde materiaal uit grijze walvissen, walrussen uit de Stille Oceaan en zeevogels (noordse stormvogel, fuut, alk, diksnavelmeeuw en grijze stormvogel).

De wetenschappers benadrukken de algemeen hoge niveaus van OCP concentraties in de organen van zeevogels en zeezoogdieren en dat het vervuilingsniveau in de zoogdieren specifiek hoger was door het hogere vetgehalte.

De concentratie van OCP’s in de organen van de zoogdieren in de Beringzee is lager dan in de organen van soortgelijke organismen uit andere regio’s van de Stille Oceaan. Tegelijkertijd concludeerde het team, na evaluatie van de status van ecosystemen in de Beringzee en de Zee van Ochotsk, dat het pesticidengehalte in dit gebied bijna hetzelfde is als in andere sub-Arctische gebieden in de Wereldoceaan.

Het niveau van OCP accumulatie in zee-organismen is een belangrijke indicator voor de wereldwijde milieustatus. Deze parameter wordt meegewogen in het ecologisch monitoren van zowel het locale als het globale traject. Door het bestuderen van OCP concentraties in de lichamen van zeeorganismen met lange levenscycli kunnen wetenschappers het totale gehalte aan pesticidevervuiling in de oceaan vaststellen. Aan de andere kant helpt het bestuderen van vissen hen om de locale ecologische status te controleren.

Onder de door de wetenschappers opgetekende bronnen van pesticidevervuiling zijn er ook wereldwijde atmosferische processen, aangezien OCP zelfs in zoogdieren aangetroffen werd die in pesticidevrije gebieden leven.

“Organochloorpesticiden vormen een ernstige bedreiging voor de mensheid, en deze situatie verergert met de tijd. De concentratie OCP’s in de Indische Oceaan bijvoorbeeld groeit voortdurend door de acties van China en India. Ook de VS produceert pesticiden voor de handel,” is het commentaar van Kirill Golokhvast, provoost van het onderzoek aan de FEFU en doctor in de biologie.

Vertaling: Ellen Lam

Lees het hele artikel.