Mango’s hebben bij vrouwen de cardiovasculaire en darmgezondheid verbeterd

Eerste menselijke proef die de gunstige vasculaire effecten van mango’s demonstreren

Een nieuwe studie uitgevoerd aan de Universiteit van Californië, Davis, vond dat twee kopjes mango's per dag gunstige effecten had op de systolische bloeddruk bij gezonde vrouwen na de menopauze. Mango gaf onspannnen bloedvaten in slechts twee uur na inname. Bovendien toonden enkele deelnemers gunstige veranderingen in de productie van methaan, hetgeen een indicatie is van de mogelijke invloed op de darmgisting.

"Dit is de eerste studie om positieve vasculaire effecten van mango bij mensen aan te tonen," zei hoofdonderzoeker Robert Hackman, bij de UC Davis Department of Nutrition. Hij presenteerde de bevindingen op de jaarvergadering van de American Society for Nutrition, Nutrition 2018, in Boston. "Onze resultaten bouwen voort op eerdere dier- en celstudies die wijzen op de potentiële voordelen van mango's in het bevorderen van de gezondheid."

Mango's bevatten een mix van polyfenolen, waaronder mangiferin, quercetine, gallotannines en galluszuur, die de focus waren van eerdere onderzoeken naar de potentiële gezondheidsbeschermende eigenschappen van de vrucht. Li en collega's geloven dat de concentratie van deze bioactieve stoffen in mango's verantwoordelijk kan zijn voor de gunstige werking.

Methodologie en resultaten.

Tijdens de studie aten 24 gezonde vrouwen na de menopauze dagelijks 14 dagen lang 330 gram (2 kopjes) mango. De honingmango (ook aangeduid als Ataulfo) werd gekozen vanwege zijn hoge concentratie aan polyfenolen.

Na 14 dagen mango eten hervatten de studiedeelnemers hun normale dagelijkse dieet en elimineerden de inname van mango gedurende 13 dagen. Metingen werden gedaan tijdens elk bezoek, inclusief hartslag, bloeddruk, bloedmonsters en ademmonsters, die in toenemende mate worden gebruikt in voedingsstudies om de darmgezondheid te evalueren.

Aan het begin van het onderzoek was de bloeddruk niet significant verschillend tussen de studiebezoeken. Maar toen mango eenmaal was geconsumeerd, was de systolische bloeddruk significant lager twee uur na inname. De polsdruk was ook significant verminderd twee uur na het eten van mango.

De systolische bloeddruk (het bovenste cijfer in bloeddrukwaarden) geeft aan hoeveel druk het bloed uitoefent op de slagaderwanden wanneer het hart klopt. Pulsdruk is het verschil tussen systolische en diastolische (onderste nummer) bloeddrukwaarden. Pulsdruk kan worden gebruikt als een indicator voor de gezondheid van het hart.

Ademwaarden van waterstof en methaan werden gemeten, die de hoeveelheid van deze gassen reflecteren die werden geproduceerd als gevolg van microbiële fermentatie in het darmkanaal. Sommige studiedeelnemers produceerden waterstof, sommigen produceerden methaan en anderen produceerden beide gassen of geen van beide. Zes van de 24 deelnemers produceerden methaan, en van deze zes vertoonden er drie significante vermindering na het nuttigen van mango, wat als een gunstig resultaat voor de darmgezondheid wordt beschouwd.

De onderzoekers concluderen dat mango een gezonde vrucht is voor het hart die een rol kan spelen bij het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Langere termijn studies met andere bevolkingsgroepen zijn aangewezen.

Vertaling: Andre Teirlinck

Lees het hele artikel.