Luchtvervuiling zorgt voor veranderingen en stoornissen in hersenen kinderen

Een onderzoek in Biological Psychiatry toont de relatie tussen blootstelling van de foetus aan luchtvervuiling, hersenafwijkingen en cognitieve stoornissen.

Een nieuwe studie die in Nederland is uitgevoerd, heeft foetale blootstelling aan residentiële luchtvervuiling gekoppeld aan hersenafwijkingen die kunnen bijdragen aan een verminderde cognitieve functie bij schoolgaande kinderen. De studie, gepubliceerd in Biological Psychiatry, meldt dat de luchtverontreinigingsniveaus gerelateerd aan hersenveranderingen lager waren dan die beschouwd als veilig.

"We hebben effecten in de hersenontwikkeling waargenomen als gevolg van fijne deeltjes met niveaus onder de huidige EU-limiet," zei hoofdauteur Mònica Guxens, MD, van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Spanje. Dit centrum wordt gesteund door de "la Caixa" Foundation, en Erasmus Universitair Medisch Centrum, Nederland. Deze bevinding bevestigt eerdere onderzoeken die aanvaardbare luchtverontreinigingsniveaus hebben gekoppeld aan andere complicaties, waaronder cognitieve achteruitgang en ontwikkeling van foetale groei. "Daarom kunnen we de veiligheid van de huidige niveaus van luchtvervuiling in onze steden niet garanderen," zei Dr. Guxens.

Blootstelling aan fijne deeltjes tijdens het foetale leven was in verschillende regio's geassocieerd met een dunnere buitenlaag van de hersenen, de cortex genaamd. De studie toonde aan dat deze hersenafwijkingen gedeeltelijk bijdragen tot problemen met remmende controle - het vermogen om zelfbeheersing over verleidingen en impulsief gedrag te reguleren - wat gerelateerd is aan psychische gezondheidsproblemen zoals verslavend gedrag en aandachtsstoornis/hyperactiviteit.

Het onderzoek maakte gebruik van een op populatie gebaseerd cohort in Nederland, dat zwangere vrouwen inschreef en de kinderen vanaf het foetale leven volgde. Dr. Guxens en zijn collega's hebben het luchtvervuilingsniveau thuis gemeten tijdens de foetale periode van 783 kinderen. De gegevens werden verzameld door monitoringcampagnes voor luchtverontreiniging en omvatten niveaus van stikstofdioxide (een prominente luchtverontreinigende stof die wordt veroorzaakt door verkeer en het roken van sigaretten), grove deeltjes en fijne deeltjes.

Beeldvorming van de hersenen, uitgevoerd wanneer de kinderen tussen 6 en 10 jaar oud waren, vertoonde afwijkingen in de dikte van de hersenschors van de precuneus en het rostraal middenfrontaal gebied. Ondanks de relatie tussen deze veranderingen in de hersenstructuur en de blootstelling aan fijne deeltjes, lagen de gemiddelde niveaus van fijne deeltjes in de studie ver onder de huidige aanvaardbare limiet die de EU voorschrijft - slechts 0,5 procent van de zwangere vrouwen in de studie was blootgesteld aan niveaus beschouwd als onveilig. De gemiddelde niveaus van stikstofdioxide lagen precies op de veilige limiet.

"Luchtvervuiling is zo duidelijk slecht voor de longen, het hart en andere organen dat de meesten van ons de effecten ervan op de zich ontwikkelende hersenen nooit hebben overwogen. Maar misschien hadden we moeten leren van rokende maternale onderzoeken dat het inademen van gifstoffen een blijvend effect kan hebben op de cognitieve ontwikkeling , "zei John Krystal, MD, redacteur van Biological Psychiatry.

Het foetaal brein is bijzonder kwetsbaar tijdens de zwangerschap - het heeft nog niet de mechanismen ontwikkeld om zich tegen de toxines uit de omgeving te beschermen of die te verwijderen. De bevindingen van de studie suggereren dat blootstelling aan niveaus, zelfs lager dan als veilig beschouwd, permanente hersenbeschadiging zou kunnen veroorzaken.

"Hoewel specifieke individuele klinische implicaties van deze bevindingen niet gekwantificeerd kunnen worden op basis van andere studies, kunnen de waargenomen cognitieve vertragingen op vroege leeftijd significante gevolgen hebben op lange termijn, zoals een verhoogd risico op psychische stoornissen en een lage academische prestatie, vooral door de de alomtegenwoordigheid van de blootstelling, "zei Dr. Guxens.

Vertaling: Andre Teirlinck

Lees het hele artikel.