Levendige Ritalinhandel bij studenten

Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicijnen afkomstig van vrienden of studiegenoten om beter te kunnen studeren. Dit blijkt uit een peiling door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het instituut vraagt aandacht voor de handel in concentratieverhogende middelen als Ritalin en Concerta en roept op tot betere voorlichting over de nadelen van het gebruik.

Uit de peiling onder ruim 400 studenten blijkt dat één op de vier studenten methylfenidaat, de werkzame stof uit de ADHD-medicatie, gebruikt zonder dat ze dat door een arts hadden voorgeschreven gekregen. Tachtig procent van hen doet dit om de studieprestaties te verbeteren. Een klein deel gebruikt het tijdens het uitgaan. De middelen krijgt men van vrienden en studiegenoten. Er is dus ADHD-medicatie in omloop, waarvan een aanzienlijk deel terecht komt bij studenten die geen diagnose voor ADHD hebben.

Bijwerkingen
Oneigenlijk gebruik van methylfenidaat kan ernstige gevolgen hebben. Het College Beoordeling Geneesmiddelen heeft het gebruik van de stof voor volwassenen niet goedgekeurd. Tot februari 2017 zijn er bij het bijwerkingencentrum Lareb bijna 1200, vaak ernstige, meldingen van vermoede bijwerkingen geregistreerd. Hart- en vaataandoeningen, depressie, angst, zelfmoordneigingen en slapeloosheid zijn veel gemeld. Bijna de helft van de meldingen had betrekking op volwassenen en daarbij zaten drie sterfgevallen.

Lees het hele artikel.