‘Er is een chemische visie op psychiatrie ontstaan’

'We gaan een tijd tegemoet waarin we moeten geloven dat overal een pilletje voor is. Een tijd van Viagra, Prozac, middelen tegen overgewicht en veroudering en tenslotte medicamenten die ons zullen verlossen uit la condition humaine.'

Dat schrijft Peter Bügel in zijn eerste gastblog Chemische verlossing op Artsennet. In zijn blog stelt hij vats dat er langzamerhand een chemische visie op de psychiatrie is ontstaan.  'Psychologisch lijden wordt door de wetenschappelijke psychiatrie als abnormaal bestempeld en dient behandeld te worden. Somberheid is een ziekte geworden die gedood moet worden met een medicijn.'

Depressiemarkt

Via het boek The antidepressant Era van David Healy merkt hij op dat er pas vanaf 1960 een reusachtige groei te zien van de 'niet gehospitaliseerde depressie-markt'. Dat begon met het verschijnen van het boek Recognizing the Depressed Patient van Frank Ayd, waarin gesteld werd dat depressie op grote schaal niet onderkend werd. Farmaceutische bedrijf heeft hier een pilletje voor gemaakt. Zo is volgens Bügel langzamerhand 'een chemische visie op psychiatrie' ontstaan. 

Voorlopig komt hier aan volgens hem geen eind. Hij schrijft dat farmaceutische firma's een grote invloed op de samenstelling van psychiatrische diagnostische handboeken hebben gekregen, waardoor zelfs nieuwe diagnoses werden geformuleerd en een gigantische markt gecreëerd. Bügel vreest dat het nieuwe handboek DSM-5 de trend gewoon voortzet.

Lees het hele artikel.