Diabetes kan een vroege verschijningsvorm van alvleesklierkanker zijn

Oxford University Press USA

Een nieuw onderzoek van het Journal of the National Cancer Institute, gepubliceerd door de Oxford University Press, wijst uit dat pas-ontstane diabetes type 2 een vroege uitdrukking kan zijn van alvleesklierkanker. Diabetes bleek verband te houden met een meer dan twee keer zo hoog risico op alvleesklierkanker bij Afro-Amerikanen en Latino’s. Als de diabetes echter kort geleden was ontstaan, was dit geassocieerd met een 2,3 maal zo grote toename van het risico op alvleesklierkanker, vergeleken met diabetes die al langer bestond.Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker, met een overlevingskans van maar 8 procent. Dit komt doordat de overgrote meerderheid van de patiënten (ongeveer 80 procent) pas in een laat stadium gediagnosticeerd wordt. De uitkomsten zouden voor patiënten waarschijnlijk beter worden als mensen met een hoog risico eerder in beeld kwamen en de alvleesklierkanker zelf sneller zou worden ontdekt.

Diabetes werd in eerdere studies ook steeds gekoppeld aan alvleesklierkanker, met een tweemaal zo hoog risico op het ontwikkelen van deze vorm van kanker bij diabetespatiënten. Het voorkomen van diabetes bij alvleesklierkankerpatiënten is ongebruikelijk hoog in vergelijking met andere kankersoorten.

De meerderheid van de diabetespatiënten met alvleesklierkanker krijgt de diagnose diabetes minder dan drie jaar voor de diagnose kanker. Van de alvleesklierkankerpatiënten bij wie de tumoren in de alvleesklier operatief werden verwijderd en bij wie kortgeleden diabetes was vastgesteld, bleek meer dan de helft na de operatie geen diabetes meer te hebben. De onderzoekers vonden geen effect bij degenen die al meer dan drie jaar diabetes hadden.

In deze voorlopige studie onder Afro-Amerikanen en Latino’s, twee minderheidsgroeperingen met een hoog risico op diabetes, werd onderzocht welke verbanden er waren tussen recent ontstane diabetes en alvleesklierkanker.

Er werden vragenlijsten, gegevens van Medicare en ontslagformulieren van ziekenhuizen in Californië gebruikt om nieuwe diabetesdiagnoses te identificeren. In totaal 15.833 deelnemers (32,2 procent) kregen diabetes tussen 1993 en 2013. Er werden in totaal 408 gevallen van alvleesklierkanker gevonden tijdens het vervolgonderzoek.

Gedurende een gemiddelde follow-up van 14 jaar kregen 128 van de deelnemers met diabetes ook alvleesklierkanker. Onder de deelnemers zonder diabetes kregen 280 mensen alvleesklierkanker. Bij patiënten met alvleesklierkanker en diabetes ontstond de diabetes in 52,3 procent van de gevallen in de 36 maanden voor de diagnose alvleesklierkanker.

Kortgeleden ontstane diabetes bleek opvallend vaker voor te komen onder alvleesklierkankerpatiënten (16,4 procent), dan onder mensen met colorectale- (6,7 procent), borst- (5,3 procent) of prostaatkanker (5,5 procent).

Diabetes was gekoppeld aan een ongeveer twee maal zo hoog risico op alvleesklierkanker. Als onderscheid werd gemaakt naar ziekteduur, bleek dat degenen met kortgeleden ontstane diabetes het hoogste risico liepen op het ontwikkelen van alvleesklierkanker. Van belang is dat de onderzoekers aantoonden dat de associatie tussen recent ontstane diabetes en de hoeveelheid alvleesklierkankergevallen evident was bij Afro-Amerikanen en Latino’s, twee minderheidsgroeperingen die ondervertegenwoordigd zijn bij onderzoeken en die een hoog risico lopen op diabetes.

De bevindingen ondersteunen de hypothese dat diabetes die zich kortgeleden heeft ontwikkeld bij alvleesklierkanker een manifestatie is van een zich ontwikkelende alvleesklierkanker. Het werk suggereert dat patiënten, die kortgeleden de diagnose diabetes hebben gekregen en later alvleesklierkanker ontwikkelen, horen tot een risicogroep van patiënten die bestudeerd zou kunnen worden om te zoeken naar verdere risicovoorspellers en voor wie tests ontwikkeld zouden kunnen worden om een vroegere diagnose te kunnen stellen.

“Deze opvallende relatie tussen pas-ontstane diabetes en alvleesklierkanker is uniek voor deze vorm van kanker en komt niet voor bij borst-, prostaat- en colorectale kanker in het cohort,” aldus een van de auteurs van de studie, Wendy Setiawan. ”Onze bevindingen vormen een sterke ondersteuning voor de hypothese dat diabetes die kortgeleden is ontstaan een gevolg is van alvleesklierkanker en dat een al langer aanwezige diabetes een risicofactor is voor dit soort kanker. Van belang is dat we hier aantonen dat de genoemde associatie wordt gevonden bij Afro-Amerikanen en Latino’s, twee weinig onderzochte minderheidsgroeperingen.”

Vertaling: A Zwart

Lees het hele artikel.