De effectiviteit van farmaceutische lobby groepen in Brussel

EUVanuit de Europese Unie is er een rapport opgesteld met daarin richtlijnen met betrekking tot lobby groepen in Brussel. Hierin wordt de farmaceutische industrie speciaal aangehaald.

Volgens verschillende lijsten en de databank van de Europese Commissie zijn er ongeveer 950 bedrijfsbelangengroepen, meer dan 1300 verschillende soorten groepen die op EU niveau werken en ongeveer 300 internationale bedrijven die een kantoor hebben voor overheidsbetrekkingen in België. Met name kleine groepen en internationale groepen die ervaring hebben met verschillende wet en regelgeving zijn effectief.

Als het lobby onderwerp een gespecialiseerd onderwerp is, is het gevaar van concurrentie van minder gespecialiseerde onderwerpen redelijk beperkt. Om die reden is een van de grootste spelers op Europees niveau wat lobbyen betreft de European Federation of Pharmaceutical Industry Associations, terwijl een van de minst effectieve groepen de toerisme branche is. Farmaceutische bedrijven betreffen dezelfde onderwerpen ongeacht waar ze gesitueerd zijn. Overheden proberen ze aan te trekken omdat ze zoveel geld betreffen, maar maken zich ook zorgen om de prijzen van medicijnen, de verkoop standaard en veiligheid. Zoals aangegeven door Greenwood, "de gedeelde problemen waar farmaceutische bedrijven mee zitten hebben een gewoonte van samenwerking gecreëerd op internationale forums boven de EU, en het is niet mogelijk geweest dit te reproduceren op het niveau van de EU".

Het hele artikel is een PDF bestand opgesteld voor het Europese Parlement genaamd Lobbying in the European Union: Current rules and practices (Engels). De bovenstaande tekst is te vinden op pagina 13.