Bredere tailles zijn gekoppeld aan een hoger risico op vitamine D-tekort

Volgens gegevens gepresenteerd in Barcelona tijdens de European Society of Endocrinology jaarvergadering, ECE 2018, kunnen hogere gehalten aan buikvet aanleiding geven tot lagere vitamine D-spiegels bij personen met obesitas.

EUROPESE SAMENLEVING VAN ENDOCRINOLOGIE

De studie meldt dat vitamine D-spiegels lager kunnen zijn bij personen met veel buikvet, en suggereert deze mensen hun vitamine D-spiegels te laten controleren, om mogelijk schadelijke effecten op hun gezondheid te voorkomen.

Obesitas is een wereldwijde epidemie en draagt naar schatting bij aan 2,8 miljoen sterfgevallen per jaar. Vitamine D-deficiëntie wordt meestal geassocieerd met verminderde botgezondheid, maar wordt de laatste jaren ook in verband gebracht met hogere risico's op acute luchtweginfecties, auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten. Lage vitamine D-spiegels kunnen daarom brede en niet-gedetecteerde bijwerkingen hebben, hoewel meer onderzoek nodig is om de rol van vitamine D in deze aandoeningen te bevestigen. Een verband tussen lage vitamine D-niveaus en obesitas is eerder gemeld, maar of dit effect geassocieerd is met het type en de locatie van het vet was onbepaald.

In deze studie hebben Rachida Rafiq en collega's van het VU Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum in Nederland onderzocht hoe de hoeveelheid totaal lichaamsvet en abdominaal vet gemeten bij deelnemers aan de Nederlandse Epidemiologie van Obesitas-onderzoek gerelateerd was aan hun vitamine D-spiegel.

Na correctie voor een aantal mogelijke beïnvloedende factoren, waaronder chronische ziekte, alcoholconsumptie en niveaus van fysieke activiteit, vonden ze dat de hoeveelheden van zowel totaal vet als buikvet werden geassocieerd met lagere vitamine D-spiegels bij vrouwen, hoewel buikvet een grotere impact had. Bij mannen waren eerder buikvet en levervet geassocieerd met lagere vitamine D-spiegels. In elk geval, hoe groter de hoeveelheid buikvet, hoe lager de niveaus van gedetecteerde vitamine D.

Rachida Rafiq: "Hoewel we in onze studie geen vitamine D-tekort hebben gemeten, suggereert de sterke relatie tussen toenemende hoeveelheden buikvet en lagere vitamine D-waarden dat mensen met een grotere taillelijn een groter risico lopen op het ontwikkelen van een tekort, en moeten overwegen hun vitamine D-spiegel te laten controleren. "

De wetenschappers zijn nu van plan om te onderzoeken wat aan deze sterke associatie tussen vitamine D-niveaus en obesitas ten grondslag ligt - of een gebrek aan vitamine D personen vatbaar maakt voor het opslaan van vet, of dat verhoogde vetgehalten de vitamine D-niveaus doen dalen is nog niet duidelijk. Dit onderzoek wijst echter op een belangrijke rol van toekomstige studies over de invloed van buikvet.

Zoals Rachida Rafiq zegt: "Vanwege het observationele karakter van deze studie kunnen we geen conclusie trekken over de richting of oorzaak van het verband tussen obesitas en vitamine D-spiegels. Deze sterke associatie kan echter wijzen op een mogelijke rol van vitamine D in opslag en functie van buikvet. "

Vertaling: Andre Teirlinck

Lees het hele artikel.