Voor natuurlijke gezondheid is geen plaats in de huidige EU

De Dr. Rath Health Foundation is een uitgesproken tegenstander van de EU in haar huidige vorm. De huidige EU is een uitvoerend orgaan van de Industrie geworden.  De farmaceutische industrie streeft ernaar om de enige aanbieder van “gezondheid” te zijn. Door middel van gepatenteerde medicijnen houden zij hun huidige markt in stand en trachten die zelfs uit te breiden. De voortzetting van de farmaceutische handel met een jaarlijkse omzet van meer dan een biljoen euro is alleen mogelijk in een ondemocratisch Europa. De trieste conclusie is dat het huidige EU-model een bedrijfsdictatuur is geworden en niet meer in staat is om te hervormen.

Natuurlijke gezondheidsbenaderingen zoals vitamines zijn niet octrooieerbaar en vormen daarmee een bedreiging voor het farma-kartel. Na de ondertekening van het Lissabon verdrag in 2007 heeft de EU onmiddellijk plannen opgesteld om de “Nutrition and Health Claims Regulation” uit te voeren. Deze wet was opgesteld om promotie tegen te gaan van de positieve eigenschappen van vitamines en andere micronutriënten.

Lees het hele artikel.