Je kind een legale verslaafde?

Op de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) staat te lezen: “In 2015 gebruikten 85.000 kinderen tussen de vijf en vijftien jaar methylfenidaat. Dat komt neer op 4,3% van alle kinderen in die leeftijdsgroep, ofwel in bijna iedere schoolklas is er gemiddeld één leerling die methylfenidaat gebruikt.” Het gebruik van methylfenidaat lijkt steeds gewoner te worden, maar als je het als buitenstaander bekijkt, is dit een krankzinnige situatie. Hier kunt u lezen waarom. Aan het eind van dit artikel staat een oproep voor moedige mensen. Uw hulp is nodig!

Aan hard drugs verslaafd

Er zijn maar weinig ergere verschrikkingen voor een harmonieus gezinsleven dan een kind dat aan hard drugs verslaafd raakt. De onhandelbaarheid, teruggetrokkenheid en de ermee gepaard gaande criminaliteit en wantrouwen zijn vaak hartverscheurend. Niet alleen voor de verslaafde zelf maar ook voor alle betrokkenen. Om maar te zwijgen van de geestelijke en lichamelijke gevolgen voor de gebruiker. En hoe langer je drugs gebruikt hoe moelijker het wordt om ervan af te raken. Vraag het de ouders maar die ermee te kampen hebben (gehad).

We weten uit het nieuws waar het om gaat: heroïne, cocaïne, amfetamine, crystal meth en tegenwoordig de moderne hard drugs, zoals extacy en GHB (gamma-hydroxyboterzuur). Al deze middelen zijn verboden in de Nederlandse Opiumwet. De ergste drugs, die met een onaanvaardbaar risico, zoals de hiervoor vermelde, staan op Lijst I van deze wet (of, in het geval van GHB, komen erop).

Lees het hele artikel.