Over de stichting

E-mail

De stichting Recht op Gezondheid heeft als doel om het publiek te informeren over nieuws op het gebied van gezondheid en bewust te maken van het diverse krachtenveld erom heen.

Omdat er een tendens is van monopolisering van het terrein van gezondheid door de Westerse geneeskunde en de farmaceutische industrie wil onze stichting een tegenwicht vormen.

De Westerse Geneeskunde en de farmaceutische industrie zijn gericht op het behandelen van symptomen (allopathie) en hebben daarmee een belangrijke ingebouwde beperking. Desalniettemin proberen zij de gezondheidszorg en uw gezondheid te domineren alsof zij alle kennis en kunde in huis hebben.

Daarbij komt nog dat door de aftakeling van het milieu en de ‘modernisering’ van de landbouw en (voeding-)industrie de kwaliteit en de voedingswaarde van ons voedsel sterk is teruggelopen. Door de hierdoor ontstane tekorten ( van m.n. vitaminen, mineralen en sporenelementen) laat onze gezondheid inmiddels al enige tijd een neerwaartse tendens zien.

Dat terwijl de hedendaagse ziekten uitstekend voorkomen en zelfs genezen kunnen worden door een aanvulling op ons dieet met optimaal gebalanseerde en gekwantificeerde multivitaminen (vitaminen, mineralen en sporenelementen).

Vele geneeswijzen die wel op de genezing en preventie van ziekten gericht zijn worden actief geridiculiseerd, in een kwaad daglicht gebracht en soms actief aangevallen.

Er is daarom is er juist nu nood aan informatie!

Onze stichting probeert door middel van objectieve en wetenschappelijk onderbouwde berichtgeving het publiek een juist beeld te geven over issues die betrekking hebben op de gezondheid van mensen.

Ook wordt informatie verstrekt daar waar de Westerse geneeskunde en de farmaceutische industrie valse informatie verspreiden of uw Recht op Gezondheid ondermijnen.

U heeft namelijk zonder meer een onweerlegbaar RECHT OP GEZONDHEID!!