Veel onwetendheid over adhd-medicatie

Van alle adhd-medicijnen zorgt het gebruik van Ritalin voor veruit de meeste bijwerkingen. Toch zien behandelaars en patiënten geen heil in een stop op het gebruik van het middel.

Patiëntenvereniging Impuls is betrokken bij een onderzoek onder gebruikers van met adhd-medicatie. De eerste resultaten laten zien dat Ritalin de meeste bijwerkingen kent . ,,Er bestaat grote onwetendheid onder huisartsen ten aanzien van adhd en medicatie’’, zegt Gaby de Boer, deskundige adhd & medicatie binnen Impuls. ,,De meesten schrijven standaard Ritalin voor omdat ze geen weet hebben van de andere medicatie op dit terrein. Bovendien wordt Ritalin vergoed en de andere medicijnen niet. Daarvoor moet je als patiënt diep in de buidel tasten.’’

In de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Pyschiatrie (NVVP) wordt methylfenidaat als ‘eerste keuze’ aanbevolen als medicijn voor volwassenen met adhd. Toen de geneesmiddelenautoriteit in 2011 een aanvraag van de fabrikant van het middel Concerta voor de Nederlandse markt afwees, zag de beroepsgroep geen reden om het medicijn uit de richtlijn te schrappen.

Lees het hele artikel.