Meer dan helft kinderen met diagnose astma heeft geen astma

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder 656 kinderen tussen de zes en achttien jaar oud blijkt dat zeker 53 procent van de kinderen met de diagnose astma in werkelijkheid geen astma heeft.

Uit vorige studies bleek al dat er een overdiagnosis bestond bij astma bij kinderen, maar het precieze aantal kinderen dat deze diagnose foutief had gekregen was nog niet bekend.

De foutieve diagnose door artsen ontstaat meestal, omdat die te snel conclusies trekken bij kinderen met symptomen als piepende ademhaling, ademproblemen en hoesten.

"Overdiagnosis kwam voor bij meer dan de helft van de onderzochte kinderen", aldus onderzoeker Ingrid Looijmans-Van den Akker. "Dit leidt tot onnodige behandeling, ziektelast en een impact op de kwaliteit van het leven."

Lees het hele artikel.