Gezonde Kinderen

De gezondheid van kinderen is een uitermate belangrijk item, wat tegenwoordig veel aandacht krijgt in verband met het veelvoudig voorkomen vanobesitas, ADHD, etc.

Toch lijkt het dat we maar moeilijk grip krijgen op dit onderwerp en ontberen we vaak de nodige informatie. Ook onze kinderen krijgen over ditonderwerp vrijwel geen voorlichting of onderwijs.

Met dit boekje wil Dr. Lenkei u een eerste handvat geven voor een gezondere toekomst voor onze kinderen.

U kunt het boekje hier gratis downloaden via de website www.lenkei.nl.

Mocht u na lezing geïnteresseerd zijn in dit boekje voor de school, club of de sportvereniging van uw kinderen, of gewoon voor uzelf, neem dangerust contact op via info@gezondekinderen.info .

gezonde_kinderen