Farmaceutische Kartel drijft handel in ziektes

Hoe goed men het ook bedoeld, hoe nobels iemands streven ook is. Waar het om groot geld gaat is er belangenverstrengeling. In dit artikel leest u over farmaceutische bedrijven en het feit dat ze rijker worden en de concurrentie aankunnen wanneer ze meer zieken behandelen, of te wel hoe meer ziekten, hoe meer winst. Daar buiten moeten de concurrenten natuurlijk ook uitgeschakeld worden, de Wereld Handels Organisatie heeft gewaarschuwd tegen homeopathische middelen, wellicht gegrond, wellicht corrupt? Lees het hele artikel.