EFSA voorzitter gaat werken bij naar Food Industry Lobby Group

Actievoerders veroordeelden vandaag het nieuwste voorbeeld van draaideur werk in de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), na dat de voorzitter van de raad van bestuur Diana Bánáti werd gevraagd om af te treden na het aanvaarden van een functie als hoofd van de voedingsindustrie lobbygroep ILSI Europa. De EFSA zegt dat de post "onverenigbaar" is met haar rol als voorzitter.

Nina Holland van Corporate Europe Observatory zei dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat Bánáti van een dergelijke belangrijke plaats binnen een regelgevende instantie rechtstreeks naar een lobby groep over gaat - en dat een dergelijke mogelijkheid heeft kunnen ontstaan?toont fundamentele problemen in de manier waarop de EFSA is opgezet.

Morgen stemt het Europees Parlement in een plenaire vergadering over de goedkeuring van de begroting van EFSA's - met oproepen tot goedkeuring uit te stellen omwille van belangenconflicten.

Nina Holland zei:

"Deze stap is een absoluut schandaal en toont aan dat de Europese Commissie de voorschriften van de EFSA moet herzien om dergelijke belangenconflicten in de raad van bestuur uit te roeien. Nauwe banden tussen de EFSA en lobby groep ILSI in Europa om de voedsel autoriteiten te ondermijnen van de autoriteit en het vermogen om te handelen in het algemeen belang. Er is een duidelijk conflict van belangen in deze zaak en een  afkoelingsperiode moeten worden opgelegd. "

Lees het hele artikel (Engels)