Vrijheid van meningsuiting in het geding

Op 14 december jl. werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius van kracht. Sinds deze datum bepaalt EU-regelgeving dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en voedingssupplementen in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Je mag nog wel over de werking van supplementen schrijven, maar daarbij geen producten aanbieden of op enige manier (direct of indirect) verwijzen naar producten. Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal € 30.500,-.

Nederland is het eerste land waar deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013 (dit geldt dan dus ook voor België). De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers - een grondrecht - er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden o.a. producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en –supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze interpretatie van de wet en de juiste wijze van uitvoering. Ondanks dat is de NVWA inmiddels gestart met handhaven en zijn de eerste boetes uitgedeeld.

Burgerinitiatief met als thema: 'Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers‘. Deze petitie, die op 18 maart aan het Kabinet in Nederland zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen.

Dat deze boodschap leeft bij de bezorgde en zich kritisch opstellende burger is overduidelijk; de teller staat na een paar dagen nu al op meer dan 4000...

OPROEP: de onmisbare informatiestroom van het 'nieuws àchter het nieuws' wordt door de huidige politieke ontwikkelingen, aangepaste wetgeving, internetcensuur, steeds verder ingeperkt en beknot. MAAR: we willen ons niet monddood laten maken, we willen zélf (met gezond verstand) kunnen kiezen wat goed voor ons is, we willen geïnformeerd kunnen worden over àlle aspecten van gezondheid/voeding/wetenschap, we willen niet als onmondige kleuters gezien worden, we willen met respect voor onze (gelukkig nog intact zijnde) intellectuele vermogens behandeld worden...

We doen dan ook een dringend beroep op alle geïnteresseerde en zich betrokken voelende lezers, om zoveel mogelijk informatie ook binnen het eigen netwerkje te verspreiden en te delen met anderen. Alleen sàmen kunnen we zorgen voor de gewenste verandering, voor een gezondere wereld, voor ons en onze (klein)kinderen !

Definitie van het sneeuwbaleffect : 'de benaming voor een situatie waarin een gebeurtenis zichzelf steeds verder versterkt, te vergelijken met een sneeuwbal die bij het bergafwaarts rollen steeds groter wordt en steeds sneller naar beneden rolt.'

(Dit stuk was ingezonden.)