Het gevecht om de gezondheid

Ontmanteling van de 'Brusselse EU' - een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen voor natuurlijke gezondheid

De campagne ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is gericht op het garanderen van de vrije keuze voor natuurgeneeswijzen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke gronden, voor alle burgers van de Europese Unie. De petitie werd inmiddels ondertekend door meer dan een kwart miljoen mensen uit alle 27 lidstaten van de EU. De Dr Rath Health Foundation coördineert dit initiatief.

De Dr Rath Health Foundation is zich volledig van bewust van het feit dat de EU niet van plan is om gehoor te geven aan de eisen van de Europese burgers, ondanks de toenemende publieke steun voor deze campagne. De ‘Brusselse EU’ is in feite een dictatoriaal instituut dat opereert buiten de fundamentele beginselen van vrijheid en democratie. De 27 'commissarissen' van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de ‘Brusselse EU’ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan zakelijke belangen.

Het belangrijkste doel van de Brusselse EU

Het belangrijkste doel van de EU in Brussel is de afbraak van gezondheidszorg gebaseerd op natuurlijke methoden. Natuurlijke therapieën, die men niet kan patenteren, concurreren overal ter wereld met de middelen van farmaceutische industrie. Het farmaceutische kartel heeft een belang van miljarden dollars in de ‘handel in ziekte’. De belangen van de farmaceutische multinationals bepalen feitelijk het beleid van de EU als een soort politieke partij, die echter door niemand werd gekozen en de ‘Brusselse EU’ overheid fungeert als een handlanger die bijzondere wetten uitvaardigt.

Het doel van de zogenaamde "Richtlijn voor Voedingssupplementen" uit 2002, is opgesteld aan de hand van strikte, quasi dictatoriale beperkingen op het soort en de doseringen van de vitaminen en mineralen die mogen worden verwerkt in voedingssupplementen.

De ‘Brusselse EU’ houdt nadrukkelijk vol dat de toegestane dosering van micronutriënten op wetenschappelijke wijze wordt berekend, via de z.g. "wetenschappelijke risico-evaluatie". In werkelijkheid echter zijn de meeste van de tot nu toe voorgestelde methoden voor de beoordeling van het veronderstelde "risico" van het consumeren supplementen, allesbehalve wetenschappelijk en zelfs zeer ontoereikend.

Door de "Europese richtlijn voor producten op basis van traditionele kruidengeneesmiddelen" uit 2004, is een onbetaalbare=registratieprocedure verplicht geworden voor alle natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Alle middelen waaraan geen speciale vergunning is verleend zijn verboden en moeten van de markt worden genomen.

Op deze manier probeert de ‘Brusselse EU’ de kruiden-sector uit te schakelen, die een bedreiging vormt voor de financiële belangen van de farmaceutische industrie met haar astronomische winsten. Om het verspreiden van informatie over natuurlijke geneeswijzen in te perken, is een zogenaamde "verordening inzake voedings-en gezondheidsclaims" uitgevaardigd in 2006. Een zeer draconische wetgeving die het openbaar maken verbiedt van alle informatie over de heilzame effecten of geneeskrachtige eigenschappen van voedingsstoffen en –middelen, tenzij deze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese Commissie. Ook als er als wetenschappelijk bewijs bestaat voor een gezondheidsclaim, dan kan het voorkomen dat een product niet op de markt wordt gebracht omdat geen goedkeuring heeft verkregen. De EU heeft als het ware een verbod op vrijheid van meningsuiting uitgevaardigd, een typisch kenmerk van een dictatoriale politiek. En dit alles om de “handel in ziekte” van de farmaceutische industrie en haar astronomische winsten te beschermen.

In januari 2002 werd door de ‘Brusselse EU’ de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht. In plaats van het verbeteren van de voedselveiligheid en het beschermen van de consument, zoals zij beweert te doen, spant de EFSA zich voortdurend en systematisch in om niet-patenteerbare natuurlijke geneeswijzen en het verspreiden van informatie daarover, uit de weg te ruimen.

De wetenschappelijke comités van de EFSA spelen achter de schermen een belangrijke rol hierbij omdat zij niet zijn samengesteld uit onafhankelijke deskundigen. De vergunningen van de EFSA worden willens en wetens door de leden van haar wetenschappelijke comités afgegeven om de farmaceutische, chemische en biotechnologische bedrijven te steunen. In een poging om deze zakelijke belangen te beschermen, heeft de EFSA zelfs op haar website gezet dat "het hebben van een belang niet hoeft te betekenen belangen verstrengeld worden" . Het is nauwelijks verrassend dat de overgrote meerderheid van de meer dan 44.000 gezondheidsclaims die werden ingediend ter goedkeuring, zijn afgewezen op grond de "verordening inzake voedings-en gezondheidsclaims".

Men moet zich voor eens en altijd, bewust worden van het feit dat het inmiddels een illusie is geworden dat een beroep kan worden gedaan op de ‘Brusselse EU’ om het gebruik van goede voedingssupplementen veilig te stellen. De vraag om ons recht op natuurlijke gezondheid te beschermen, zal hooguit een ironische grijns op de gezichten van de 'EU commissarissen en van de andere belanghebbenden van het drugskartel, teweeg brengen.

Men zal moeten begrijpen wat de verwoestende gevolgen zijn van het beleid dat door kartel wordt gedicteerd aan de ‘Brusselse EU’: Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt geboekt op het gebied van natuurlijke gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De belangen van het kartel worden geplaatst boven het leven en de gezondheid van miljoenen mensen die lijden aan kanker, hart- en vaatziekten en andere welvaartsziekten.

Bovenstaande tekst is een deel van een publicatie van de Dr. Rath Foundation.