Actie op het Plein om te waarschuwen tegen invloed farmaceutische industrie op psychiatrische labels.

Donderdag 3 juli, op de dag voor het reces, staat stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) met een informatiekraampje op het Plein voor de Tweede Kamer om op te roepen kritisch te zijn over de ongezonde innige connectie tussen psychiatrische experts en farmaceutische industrie.

Leden van de stichting maken zich o.a. zorgen over het jaren lange stijgende gebruik van Ritalin en het gebrek aan passende behandeling van kinderen die het ADHD label krijgen. De stichting signaleert hoe het al decennialang de verkeerde kant op gaat met psychiatrische diagnose en therapie. Een vrijwilliger legt uit hoe psychische verschijnselen, die mogelijk onderling geen verband hebben, middels overleg onder psychiaters in hoofdstukjes zijn gegroepeerd, die vervolgens namen hebben gekregen zoals attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Dit is in een notendop de geschiedenis van het psychiatrisch handboek DSM. Vervolgens is in de loop der decennia, onder invloed van geld van de farmaceutische industrie, het denken over stoornissen zodanig ontwricht dat potentieel gevaarlijke chemicaliën nu op grote schaal worden voorgeschreven aan mensen die beter een andere behandeling, zonder medicijnen, zouden moeten volgen.

Lees het hele artikel.